SiteSubmitURL.com for sale, if you interested contact us at eihabpro@gmail.com

This site is estimated worth of US Dollar $ 8.95 and have a daily income of around $ 0.15 US Dollar.

Data Updated 4 years ago
Visit Website

Traffic Report

Daily Unique Visitors: Not Applicable
Daily Pageviews: Not Applicable

Rank Report

Alexa Rank: Not Applicable
Google Pagerank: nikavietnam.net Google Pagerank

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 661
Yahoo Indexed Pages: Not Applicable
Bing Indexed Pages: Not Applicable

Search Engine BackLinks

Google Backlinks: 1
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 8

Social Engagement

Facebook Shares: 4
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Digg Stories: Not Applicable

Misc

Siteadvisor Rating: Not Yet Tested
Web Archive: See Previous Looks
Server Health: Check DNS Health
Nika Vietnam Corporation, Há» thá»ng lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược RO
Nika Vietnam Corporation : - Máy lá»c nÆ°á»c RO - Máy lá»c nÆ°á»c RO gia Äình - Máy RO Nika Há» thá»ng máy lá»c nÆ°á»c vô trùng - nÆ°á»c tiá»t trùng Há» thá»ng máy lá»c nÆ°á»c sinh hoạt - Lá»c nÆ°á»c sinh hoạt Dich vụ bảo hành, bảo trì, sá»­a chữa máy, thiết bá» lá»c nÆ°á»c Dá»ch vụ thay thế lõi lá»c nÆ°á»c tại nhà - thay lõi lá»c nÆ°á»c Nguyên vật liá»u lá»c nÆ°á»c cấp và nÆ°á»c thải - Nguyên liá»u lá»c nÆ°á»c Linh phụ kiá»n lá»c nÆ°á»c cấp và nÆ°á»c thải. Linh kiá»n máy lá»c nÆ°á»c Máy lá»c nÆ°á»c Nano - Máy Nano Há» thá»ng lá»c nÆ°á»c uá»ng Äóng bình, chai - Dây chuyá»n lá»c nÆ°á»c Há» thá»ng lá»c làm má»m nÆ°á»c - Làm má»m nÆ°á»c Há» thá»ng máy lá»c nÆ°á»c sá»­ dụng công nghá» EDI - EDI Há» thá»ng máy lá»c nÆ°á»c chạy thận - lá»c nÆ°á»c chạy thận nhân tạo Máy tạo nÆ°á»c nóng sá»­ dụng nÄng lượng nhiá»t khí JIKKO Công nghá» môi trÆ°á»ng - Vì môi trÆ°á»ng xanh, sạch, Äẹp Há» thá»ng xá»­ lý nÆ°á»c thải reserve osmosis, water filtration system, máy lá»c nÆ°á»c, máy lá»c nÆ°á»c ro, máy lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược, lá»c nÆ°á»c ro, lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược, há» thá»ng lá»c nÆ°á»c, há» thá»ng lá»c nÆ°á»c ro, há» thá»ng lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược, lá»c nÆ°á»c y tế, nÆ°á»c chạy thận, linh kiá»n lá»c nÆ°á»c, thiết bá» lá»c nÆ°á»c, thiết bá» lá»c nÆ°á»c ro, thiết bá» lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược
máy lá»c nÆ°á»c ro máy lá»c nÆ°á»c ro gia Äình máy ro nika há» thá»ng máy lá»c nÆ°á»c vô trùng nÆ°á»c tiá»t trùng há» thá»ng máy lá»c nÆ°á»c sinh hoạt lá»c nÆ°á»c sinh hoạt dich vụ bảo hành, bảo trì, sá»­a chữa máy, thiết bá» lá»c nÆ°á»c dá»ch vụ thay thế lõi lá»c nÆ°á»c tại nhà thay lõi lá»c nÆ°á»c nguyên vật liá»u lá»c nÆ°á»c cấp và nÆ°á»c thải nguyên liá»u lá»c nÆ°á»c linh phụ kiá»n lá»c nÆ°á»c cấp và nÆ°á»c thải. linh kiá»n máy lá»c nÆ°á»c máy lá»c nÆ°á»c nano máy nano há» thá»ng lá»c nÆ°á»c uá»ng Äóng bình, chai dây chuyá»n lá»c nÆ°á»c há» thá»ng lá»c làm má»m nÆ°á»c làm má»m nÆ°á»c há» thá»ng máy lá»c nÆ°á»c sá»­ dụng công nghá» edi edi há» thá»ng máy lá»c nÆ°á»c chạy thận lá»c nÆ°á»c chạy thận nhân tạo máy tạo nÆ°á»c nóng sá»­ dụng nÄng lượng nhiá»t khí jikko công nghá» môi trÆ°á»ng vì môi trÆ°á»ng xanh, sạch, Äẹp há» thá»ng xá»­ lý nÆ°á»c thải reserve osmosis, water filtration system, máy lá»c nÆ°á»c, máy lá»c nÆ°á»c ro, máy lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược, lá»c nÆ°á»c ro, lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược, há» thá»ng lá»c nÆ°á»c, há» thá»ng lá»c nÆ°á»c ro, há» thá»ng lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược, lá»c nÆ°á»c y tế, nÆ°á»c chạy thận, linh kiá»n lá»c nÆ°á»c, thiết bá» lá»c nÆ°á»c, thiết bá» lá»c nÆ°á»c ro, thiết bá» lá»c nÆ°á»c thẩm thấu ngược

Web Server Information

Hosted IP:

210.245.90.209

Hosted Country:

VN nikavietnam.net Hosted Country

Location Latitude:

21.0245

Location Longitude:

105.841

Domain Information

Registrar: ONLINENIC, INC.
Registered On: 2013-03-14 5 years 1 month 5 days ago
Last Modified: 2013-03-14 5 years 1 month 5 days ago
Expire On: 2014-03-14 4 years 1 month 4 days ago
Extension: .net List All .net Domains

Domain Nameserver Information

Nameserver Host Nameserver IP Address Country
ns1.dotvndns.vn 112.213.89.3 Vietnam
ns2.dotvndns.vn 222.255.121.247 Vietnam

Domains Hosted on Same Server (i.e. 210.245.90.209)

Domain Alexa Pagerank Worth
nikavietnam.com Favicon nikavietnam.com 23,073,633 nikavietnam.com Google Pagerank $ 8.95

Similar Ranked Domains

Domain Alexa Pagerank Worth
google.com Favicon google.com 1 google.com Google Pagerank $ 8,325,282,600.00
youtube.com Favicon youtube.com 2 youtube.com Google Pagerank $ 4,162,640,760.00
facebook.com Favicon facebook.com 3 facebook.com Google Pagerank $ 2,775,094,560.00
baidu.com Favicon baidu.com 4 baidu.com Google Pagerank $ 2,081,320,920.00
yahoo.com Favicon yahoo.com 5 yahoo.com Google Pagerank $ 1,665,056,520.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Traffic Rank for nikavietnam.net

MajesticSEO Backlink

MajesticSEO Backlink